BESIP a letní pohotovost

Po ukončení dispečinků zimní údržby silnic zajišťuje naše společnost také letní pohotovost pro zajištění BESIPu na střediscích v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově.

Letní pohotovost je určena zejména k odstraňování nenadálých závad (úklidy po přívalových deštích, dopravních nehodách apod…) ve sjízdnosti po celých 24 hod denně a 7 dní v týdnu, vždy ve spolupráci se složkami IZS.

Spojení na nepřetržitou službu:

Hradec Králové 734 864 379
Jičín 734 864 391
Náchod 734 864 427
Rychnov nad Kněžnou 725 536 521
Trutnov 734 864 423

Další činnosti k zajišťování bezpečnosti silničního provozu (dále jen BESIP):

  • odstraňování spadlých větví stromů, kamenů apod. z vozovky
  • usměrňování dopravy na závadných úsecích
  • vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk
  • umísťování přenosných dopravních značek a zařízení a výměna poškozených či nahrazení zcizených
  • obnovování sjízdnosti odstraněním závad ve sjízdnosti

V případě potřeby proto neváhejte a volejte okresní dispečery.

Všechny aktuality