Aktuality

Aktuality

Dokončení stavby silnice III/3025 Broumov_Božanov

    Byla dokončena stavba silnice třetí třídy III/3025 Broumov-Božanov. Cílem stavby bylo zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska, Kladska a Valbřišského regionu v Polské republice. Tisková

IROP – realizované projekty

Královéhradecký kraj v programovém období 2014 – 2020 realizuje projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. SC 1.1 Zvýšení regionální mobility

Silnice Vrchoviny – Krčín

       Opravy silnic probíhají i v okrese Náhod. Dnes Vám přinášíme fotografie ze stavby na úsecích silnic III. třídy a II. třídy III/28521,III/28520,

Svinarský most III.

     Vše jde podle plánu. Dnes bylo demontováno druhé pole mostu přes Orlici ve Svinarech. Bylo rozděleno na dvě části, které nebudou rozřezány, ale přesunuty

Svinarský most II.

     V podvečer byl už na staveništi klid. Dnešní úkol byl splněn, jedno pole, tedy polovina mostu, bylo přemístěno na břeh k dalšímu rozřezání. A jak

Svinarský most I.

     Po několika týdenních přípravách byla dnes zahájena demontáž dvoupólového ocelového mostu přes řeku Orlici ve Svinarech. Během dnešního dne bude odstraněno pravobřežní pole. Zítra

Přeložka ve Velkém Poříčí

Jednou z nejdůležitějších silničních staveb v okolí Náchoda  je nová přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí. Ke komplikované dopravní situaci se na náchodské radnici vyjádřili