Aktuality

Aktuality

IROP – realizované projekty

Královéhradecký kraj v programovém období 2014 – 2020 realizuje projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. SC 1.1 Zvýšení regionální mobility

Nový most ve Svinarech otevřen!

       Dne 7. května 2019 byl slavnostně otevřen nový most přes řeku Orlici v městské části Svinary. Aktu se zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje

Stavba mostu ve Svinarech pokračuje

    Po zimní přestávce pokračuje stavba mostu v obci Svinary. V současné době zde probíhá úprava koryta řeky Orlice, přes kterou se stavba se