Poptávky společnosti

Poptávky společnosti

Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 vyhlásila poptávky na následující dodávky:

Datum zveřejnění Název zakázky Termín a místo pro podání nabídek

Aktuální poptávky

26.9.2023 „Výpočetní technika“ do 10.10.2023 v 08:00 hod. na adresu sídla společnosti
26.9.2023 „Traktor s příkopovou sekačkou“ do 10.10.2023 v 08:00 hod. na adresu sídla společnosti
26.9.2023 „Automobilové nosiče nástaveb“ do 10.10.2023 v 08:00 hod. na adresu sídla společnosti
22.9.2023 III/29853 – Ohnišov – Zákraví – lokální sanace formou recyklace za studena do 03.10.2023 v 08:00 hod. na adresu sídla společnosti

Uzavřené poptávky

5.9.2023 Osobní automobily do 19. 9. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
5.9.2023 Dovybavení automobilového nosiče TATRA do 19. 9. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
5.9.2023 Silniční fréza do 19. 9. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
5.9.2023 Manipulátor do 19. 9. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
2.8.2023 Setkání se zaměstnanci do 10. 8. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
29.6.2023 Mileta – mikrosimulace dopravy a studie dopravně-inženýrského posouzení parkovacího domu do 17. 7. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
1.6.2023 Provádění pravidelné kontroly a údržby hasících přístrojů do 13. 6. 2023 do 9:00 hod. na adresu sídla společnosti
3.4.2023 Výměna elastických mostních závěrů do 27. 4. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
6.4.2023 Pronájem mostního provizoria do 18. 4. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
3.4.2023 Oprava mostů do 18. 4. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
27.2.2023 Dodávka nemodifikovaných kationaktivních emulzí s třídou štěpení 3 (rychloštěpné) s minimálním obsahem asfaltu 65 % pro rok 2023 do 24. 3. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
27.2.2023 Stavební údržba opěrných zdí do 17. 3. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
27.2.2023 Stavební údržba mostů do 17. 3. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
30.1.2023 Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi pro stavební akce Královéhradeckého kraje 2023 do 14. 2. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
26.1.2023 Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi pro stavební akci „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská do 14. 2. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
26.1.2023 Oprava nosičů nástaveb do 14. 2. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti
16.1.2023 Komunikační servis do 24. 1. 2023 do 8:00 hod. na adresu sídla společnosti

Bližší informace k výše uvedeným zakázkám včetně zadávací dokumentace je možné získat u Ing. Svatavy Koubové, vedoucí obchodního oddělení, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@uskhk.eu


  • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. poptává skladovací prostory pro uložení inertního posypového materiálu (drť) v Rokytnici v Orlických horách nebo v blízkém okolí. Skladovací kapacita do 3.000 tun.
  • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. poptává skladovací prostory pro uložení posypové soli v Hradci Králové, příp. v blízkém okolí.  Skladovací kapacita do 1.000 tun.

Kontaktní osoba: Tomáš Kuželka, tel.: 725 442 688, e-mail: tomas.kuzelka@uskhk.eu