okres Náchod

okres Náchod

Název akce Datum začátku dopravního omezení
III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod 11.04.2023
III/3036 Kramolna, silnice a chodník 03.04.2023
III/3049 Česká Skalice- Červený Kostelec IV. etapa 08/2023
III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku 10.7.2023
II/303 Přeložka Běloves – Velké Poříčí (archeologický průzkum a zemní práce) 07/2023
II/303 Odstranění nehodové lokality – II/303 Jetřichov  14.08.2023
III/28523 OŽK – III/28523 Jestřebí – Libchyně 08/2023