okres Náchod

okres Náchod

Název akce Datum začátku dopravního omezení
III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská 02.04.2024
III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice 22.04.2024
III/30122 Žďár nad Metují 08.07.2024
III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800 II. etapa 22.04.2024
III/30416 Vysokov – havárie tělesa silnice (odvodnění a opěrná zeď) 27.05.2024
II/303 Přeložka Běloves – Velké Poříčí 01.07.2024
III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa 08.04.2024
II/303 Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov 15.07.2024
II/303 Odstranění nehodové lokality KN 84 – II/303 křižovatka Náchod 08.07.2024
II/303 Přeložka Běloves – Velké Poříčí (archeologický průzkum a zemní práce) 08.01.2024