O společnosti

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

O společnosti

Společnost zahájila svoji činnost ke dni 1. dubna 2007 pod názvem SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje příspěvkové organizace a jejím jediným akcionářem je Královéhradecký kraj.

S účinností od 1. 10. 2017 změnila naše společnost obchodní název na

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavním důvodem této změny, mimo jiné je, aby nový obchodní název firmy lépe vystihoval hlavní činnost společnosti, a to údržbu silnic.

Předchozí obchodní název firmy byl trvale zaměňován s názvem a činností příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, která je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy Královéhradeckého kraje. Touto změnou názvu chceme nejen symbolicky více odlišit činnosti obou společností.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. působí na celém území Královéhradeckého kraje, hlavní sídlo má v Hradci Králové a dále je organizačně členěna na 5 závodů a 15 cestmistrovství:

 • Závod Hradec Králové – cestmistrovství Hradec Králové, Nové Město u Chlumce nad Cidlinou
 • Závod Jičín – cestmistrovství Jičín, Kopidlno, Nová Paka, Hořice v Podkrkonoší
 • Závod Náchod – cestmistrovství Náchod, Broumov, Jaroměř
 • Závod Rychnov nad Kněžnou – cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Rokytnice v Orlických horách
 • Závod Trutnov – cestmistrovství Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí

Společnost hospodaří s ročním obratem okolo 500 mil. Kč a zaměstnává téměř 350 zaměstnanců, z toho více než 250 zaměstnanců v dělnické profesi.
Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001. Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:

 • provádění zimní údržby, běžné letní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství
 • provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu, např.:
  • odstraňování spadlých větví stromů, kamenů apod. z vozovky,
  • usměrňování dopravy na závadných úsecích,
  • vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk,
  • umísťování přenosných dopravních značek a zařízení a výměna poškozených či zcizených
 • zajišťování služeb spojených s údržbou a investicemi na nemovitém majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
  • zpracování podkladů pro zajištění a provádění služeb spojených s údržbou nemovitého majetku, spočívající v zajištění požadavků a záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zajišťování přípravy staveb ( zajištění projektových dokumentací, územního rozhodnutí a stavebního povolení ) a realizace staveb ( technický dozor stavebníka, Koordinátor BOZP na staveništi )
  • zajišťování zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

   Společnost dále provádí následující činnosti:

 • silniční motorová doprava nákladní
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • specializovaný maloobchod
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • technické činnosti v dopravě
 • poskytování technických služeb

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548

Pro koho pracujeme

Mezi největší smluvní partnery společnosti patří Královéhradecký kraj, pro který zajišťuje provádění zimní a běžné letní údržby silnic II. a III. třídy a služeb, spojených s údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro které zajišťuje provádění zimní a běžné letní údržby silnic I. třídy na území Královéhradeckého kraje.

Dále společnost realizuje celou řadu zakázek pro veřejné a soukromé investory