Aktuality

Aktuality

PF 2020

Krásné prožití svátků vánočních a PF 2020!

Setkání s partnery

Stavební sezónu 2019 máme téměř za sebou a je třeba se připravit na novou. Ve čtvrtek 28. 11. jsme se proto sešli v prostorách ředitelství

Závěrečná porada 2019

Dne 27. 11. 2019 proběhla v kongresovém sálu hotelu K – TRIUMF ve Velichovkách každoroční závěrečná porada společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Celkové výsledky

Zimní údržba zahájena!

Dne 12.11. 2019 ve 21:00 hod. se uskutečnily první výjezdy vozidel zimní údržby z cestmistrovství Trutnov, Vrchlabí, Hořice, Nová Paka. Byl proveden posyp vozovek včetně

Zimní obslouženost

Na našich internetových stránkách jsme pro Vás se začátkem zimní údržby silnic spustili webovou aplikaci „ZIMNÍ OBSLOUŽENOST“. Aplikace Vám na mapě Královéhradeckého kraje ukáže dobu

Bezpečný podnik

22.10.2019 jsme obdrželi od Státního úřadu inspekce práce osvědčení(viz fotografie) s právem používání označení „BEZPEČNÝ PODNIK“. Jsme hrdí, že jsme splnili všechna náročná kritéria, a