Dokončení dopravní stavby III/30410

V okrese Náchod byla na silnici III/30410 Červená Hora dokončena další dopravní stavba. Jejím cílem byla rekonstrukce propustku za účelem zlepšení odtokových poměrů v území a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

Všechny aktuality