Dokončení rekonstrukce silnice III/3049 Č. Kostelec-Č. Skalice

V okrese Náchod byla dokončena rekonstrukce silnice III/3049 Červený Kostelec-Česká Skalice(IV. etapa). Cílem bylo zlepšení stavu stávající komunikace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

Všechny aktuality