Rekonstrukce silnice III/32329 Libčany

Jednou z probíhajících dopravních staveb v okrese Hradec Králové je rekonstrukce silnice III. třídy v obci Libčany. Celková délka stavby je 1 230 m. Účelem stavby je sjednocení šířky konstrukce vozovky na odpovídající návrhové kategorie dle ČSN 73 6101 a dle ČSN 73 6110. Obnova stávajícího asfaltobetonového krytu v extravilánu a náhradu nevyhovující konstrukce vozovky s krytem ze žulových kostek v intravilánu obce Libčany. Součástí stavby bude i náhrada stávající rozlehlé stykové křižovatky silnic III/32329 a III/32317 okružní křižovatkou.

Všechny aktuality