Bezpečný podnik

22.10.2019 jsme obdrželi od Státního úřadu inspekce práce osvědčení(viz fotografie) s právem používání označení “BEZPEČNÝ PODNIK”. Jsme hrdí, že jsme splnili všechna náročná kritéria, a tak můžeme toto označení používat v následujících třech letech.

Všechny aktuality