Šťastné, veselé a PF 2021

Šťastné, veselé a PF 2021

Drazí přátele, spolupracovníci, dovolte popřát Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce 2021 všechno dobré, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a hlavně, ať je lepší než ten letošní… ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje…

Nová technologie

Nová technologie

Na nově realizované stavbě „III/5672 Horní Kostelec“ byla použita nová technologie k výškové úpravě kanalizačních poklopů do nivelety povrchu asfaltobetonového krytu nové vozovky. Investor stavby, Královéhradecký kraj, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. při dohledu…

Tragická událost

Tragická událost

S velkou lítostí musíme potvrdit informaci, že jeden z našich zaměstnanců pracující v terénu, se v úterý 10. března 2020 stal  – nikoliv vlastním zaviněním – účastníkem nehody, jejímž následkům na místě podlehl. Přes dodržení všech bezpečnostních předpisů, označení pracoviště…

Setkání s partnery

Setkání s partnery

Stavební sezónu 2019 máme téměř za sebou a je třeba se připravit na novou. Ve čtvrtek 28. 11. jsme se proto sešli v prostorách ředitelství ÚDRŘBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. na již tradičním partnerském setkání…

Závěrečná porada 2019

Závěrečná porada 2019

Dne 27. 11. 2019 proběhla v kongresovém sálu hotelu K – TRIUMF ve Velichovkách každoroční závěrečná porada společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Celkové výsledky ve svém úvodním slovu shrnul ředitel společnosti Ing. Jiří Brandejs.…