Dosavadní zhodnocení průběhu ZÚ

 

První výjezd na zimní údržbu byl vykonán v horských oblastech dne 29.10.2017. Bilance posypových dnů je v současnosti na čísle 31.

Zimní údržba na silnicích ve vlastnictví Královehradeckého kraje – II. a III. třídy:

Celkové náklady činí 62,9 mil Kč vč. DPH (listopad 15,1 mil. Kč, prosinec 47,8 mil. Kč)

Najeto 210 000 km a vysypáno 6 100 t soli a 4 200 t inertního materiálu

Zimní údržba na silnicích ve vlastnictví státu (ŘSD ČR) – I. třídy:

Celkové náklady činí 16,0 mil. Kč vč. DPH

Najeto 42 000 km a vysypáno 1 750 t soli.

Zatím nejnáročnější dny na zimní údržbu byly víkend od pátku 15.12.2017 do pondělí 18.12.2017 z důvodu intenzivního sněžení. V pátek 15.12. 2017 s ohledem na vývoj počasí vyjížděla vozidla k údržbě po třetí hodině ranní a vracela se zpět okolo dvaadvacáté hodiny. I přes velmi intenzivní sněžení nedošlo na celém území kraje k uzavření žádného úseku silnice. Během daného víkendu vyjely sypače celkem 35 000 km, vysypaly 1 180 t soli, spotřebováno bylo 400 000 l solanky na zkrápění soli a na úsecích, kde není možné použít chemické prostředky, bylo vysypáno 847 t inertního materiálu.

Všechny aktuality