Most plukovníka Šrámka v obci Svinary

    

Práce na výstavbě nového mostu přes řeku Orlici v obci Svinary pokračují. K dnešnímu dni je hotovo podepření mostu pro demontáž ocelové konstrukce a pilíř pro lávku. Inženýrské sítě z lávky jsou provizorně přeloženy na most. Provizorní lávka pro pěší byla posunuta o 5m ze stávajícího mostu na samostatné opěry. Dobudují se chodníky, přesunou se inž. sítě z mostu na lávku a provede se mostní prohlídka, aby bylo možno lávku uvést do provozu pro chodce během výstavby. Lávka bude zprovozněna 4.6. Byly zřízeny zemní hráze v korytě řeky a provizorní cesta řekou k pilíři. V květnu bude zahájena výroba ocelových oblouků nového mostu. Od 5.6. bude zahájeno bourání mostovky a ve dnech 8.-9.6.2018 demontáž ocelové konstrukce mostu. Levé pole bude uloženo do parku na břehu a předáno městu Hradec Králové. Pravé pole bude rozebráno. V polovině června po výkopech předpolí se začnou provádět piloty pro založení nového mostu.

Všechny aktuality