Nová kolektivní smlouva pro rok 2019

   

Dnes byla mezi vedením naší společnosti a zástupci odborových organizací podepsána Kolektivní smlouva na rok 2019. Tímto děkujeme za dosavadní vstřícnou spolupráci, které si velmi vážíme.

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti

Všechny aktuality