Nový most ve Svinarech otevřen!

      

Dne 7. května 2019 byl slavnostně otevřen nový most přes řeku Orlici v městské části Svinary. Aktu se zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, primátor města Hradce Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., zástupci městské části, zástupci stavebních společností a široká veřejnost. Mimo jiné na akci promluvil i ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Brandejs, který připomněl osobu plukovníka Šrámka, po kterém je most pojmenován. Přítomni byli rovněž dva vnukové plukovníka Šrámka. Po přestřižení pásky byl most uveden do provozu pro veřejnost.

Všechny aktuality