Příprava na zimní sezónu

      

V dnešních dnech u naší společnosti probíhá intenzivní příprava na zimní období. To mj. znamená návoz inertního materiálu a posypové soli do určených zásobníků.

Všechny aktuality