Setkání se zaměstnanci

Sebelepší plány a strategie neznamenají nic, dokud je někdo nezrealizuje a každý podnik či firma stojí především na lidech, kteří v ní pracují . Proto se i naše společnost snaží  vytvářet pro své zaměstnance dobré pracovní podmínky a  setkávat se s nimi alespoň jednou za rok v méně formálním prostředí, které dává prostor pro vzájemnou diskusi, oboustranné připomínky a návrhy.  Letos jsme se rozhodli uspořádat fotbalový turnaj. Nasazení týmů z jednotlivých závodů bylo maximální a byl čas i na to, probrat trochu nepracovně pracovní záležitosti  – nejenom s vedením společnosti, ale i navzájem mezi kolegy z jednotlivých středisek, která spolupracují, ale nesetkávají se na pracovištích osobně. Děkujeme všem zaměstnancům za dosavadní práci a protože před sebou máme další zimní sezónu, věříme, že do ní půjdeme všichni s opět stejným nasazením jako do pátečního fotbalu.

Všechny aktuality