Inženýrská činnost

  • Zajištění zadávacích řízení dle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
  • Příprava dopravních staveb – zajištění projektových dokumentací, územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Technický dozor stavebníka u dopravních staveb
  • Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění
  • Pronájem nemovitostí – kancelářské prostory, manipulační plochy