Opravy a údržba komunikací

  • Opravy vozovek a zřízení povrchů vozovek, místních komunikací, chodníků apod., zřízení sjezdů na pozemky
  • Výsprava asfaltovou emulzí a kamenivem
  • Opravy živičných komunikací po překopech
  • Řezání živičných krytů vozovek, frézování lokálních poruch, oprava spár zálivkou
  • Opravy krajnic
  • Seřezávání krajnic
  • Čištění vozovek
  • Zimní údržba