Tisková konference k zahájení silničních staveb pro rok 2019

4.4. 2019 jsme zástupcům médií představili plán silničních staveb v roce 2019 na území Královéhradeckého kraje. Plánované stavby na silnicích I. třídy představil ředitel ŘSD ČR, správy Hradec Králové Ing. Marek Novotný a poté 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček informoval o plánu staveb na silnicích II. a III. třídy. Oba se shodli na tom, že spolupráce mezi Královéhradeckým krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic a společností UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje je velmi dobrá a efektivní.
Stát bude letos investovat do silnic I. třídy téměř 1 miliardu korun. V případě Královéhradeckého kraje to bude na silnicích II. a III. třídy 1,5 miliardy korun. Tato výrazná stavební aktivita přinese na území kraje některé uzavírky a omezení. I když byly termíny realizace staveb jednotlivých investorů koordinovány, aby nedošlo na některých místech ke kolapsu dopravy, nebude možné projet Královéhradeckým krajem bez omezení. Proto prosíme řidiče o trpělivost, cílem je maximálně využít finanční prostředky na opravy a rekonstrukce silnic a tím zlepšit kvalitu silniční sítě.
Ve druhé části tiskové konference pak jmenovaní včetně ředitele společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje Ing. Jiřího Brandejse odpovídali na dotazy přítomných novinářů.

Všechny aktuality