Tisková konference: Organizace zimní údržby 2019/2020

Kdo je připraven, nebývá překvapen. Tímto heslem se snažíme řídit každý rok a zejména před začátkem zimní sezóny. Ale abychom o tom jenom nemluvili, pozvali jsme novináře, abychom je o tom přesvědčili a konkrétně odpověděli na dotazy k připravenosti 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu, 15 dispečerských pracovišť, na nichž se bude střídat 85 dispečerů, ukázali jim sklady s připravenými 23 000 t NaCl a 12 000 t inertního materiálu a prezentovali naši techniku. K dnešnímu dni disponujeme 121 sypači, 51 nakladači, 18 sněhovými frézami a 113 traktorovými radličkami, přičemž mezi novinky patří 6 sypačů SCANIA, 1 sypač TATRA, 1 traktor ZETOR a 2 nové nakladače. Dále jsme osadili sypače silnic I. třídy teploměry pro zjištění teploty povrchu vozovek, byla instalována nová meteostanice I/33 Černožice a provedena modernizace stávající meteostanice III/3049 Žernov. Připravujeme školení posádek ZUS na polygonu v Hradci Králové, kde si 22. října –  zejména naši noví – řidiči vyzkoušejí  specifika řízení velkých a plně naložených sypačů za nebezpečných situací a připraví se lépe tak na nástrahy zimního počasí za volantem. A věříme, že také řidiči i další účastníci silničního provozu nezapomenou, že i na sebelépe udržované silnici, nelze zaručit její perfektní sjízdnost v každém okamžiku v situacích nepříznivých sněhových, dešťových či jiných povětrnostních podmínek, a že nejdůležitějším pravidlem pro šťastný návrat je, respektovat aktuální situaci, přizpůsobit jí rychlost a způsob jízdy, nezanedbat odpovídající technický stav svého vozidla a v neposlední řadě vzájemná ohleduplnost na silnicích. Přejeme všem bezpečnou zimu 2019/2020.

Všechny aktuality