Tisková konference

        

Dne 8.11.2017 proběhla v areálu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. v Hradci Králové tisková konference, na které byl představen plán zimní údržby 2017/2018. Tiskovou konferenci zahájil 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martin Červíček. Ředitel společnosti Ing. Jiří Brandejs poté zástupce médii seznámil s plánem  údržby na následující zimní sezonu a především s novinkami, které společnost připravila. Součástí tiskové konference bylo představení technických možností dispečerského pracoviště, které prezentoval náměstek provozního útvaru Ing. Přemysl Noháček a ukázka techniky pro zimní údržbu. Dalším bodem programu bylo setkání s partnery společnosti a zástupci IZS, kterým byl rovněž představen plán zimní údržby 2017/2018, dispečerské pracoviště a připravená technika.

Všechny aktuality