Vizualizace mostu ve Svinarech

      

Most přes řeku Orlici v obci Svinary je jednou z nejdůležitějších letošních staveb v Královéhradeckém kraji. Podívejte se na jeho vizualizaci. Podle studie se jedná o moderní konstrukci plně využívající vlastnosti použitých stavebních hmot. Celkové uspořádání se vyznačuje velmi malou stavební výškou. Tato moderní mostní konstrukce umožňuje při zachování elegantních štíhlých proporcí překlenout větší rozpětí a umožnit tak řece volně plynout bez překážky.
Zdroj: Studie architektonického řešení mostu projektové kanceláře Valbek spol. s r.o.

Všechny aktuality