Výjezdy BESIP o víkendu 28. 10.- 29. 10. 2017

Z hlediska odstraňování závad ve sjízdnosti v souvislosti s počasím byla sobota bez zásahu.

První výjezdy z důvodu vichřice byly v neděli.  Od poledních hodin byly operačním důstojníkem Policie ČR nebo HZS vzneseny požadavky k uzavření těchto  silnic :

III/ 32521,  mezi Hořicemi a osadou Doubrava,

                III/30431 Křivice – Ostašovice  od 12:00

                III/3201 Voděrady – N. Ves od 29.10. 14:00 hod

                III/3162 Čermná n. Orlicí – Kostelec n. Orlicí od 29.10. 16:00 hod,

kde v lesních úsecích došlo k polomu více stromů jejichž odstranění bude trvat i několik dní.

Během dne bylo několik výjezdů BESIP na odstranění popadaných stromů, dopravních značek a označení překážek na silnici.

V současné době probíhají kontroly ke zjištění případných dalších škod a vyjíždíme na úklid nejvíce postižených silnic. Jsme v součinnosti s HZS, který prováděl zásahy, monitoroval a projížděl místa nejvíce postižena vichřicí. O případných dalších zjištěních budeme informovat.

Foto: Hradecký deník

Všechny aktuality