Výstavba nového mostu ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota

      

V obci Šárovcova Lhota v okrese Jičín probíhá výstavba nového mostu v místě křížení Chotečského potoka a silnice č. III./2843.  Součástí stavby je uvedení koryta vodního toku a dotčených ploch výstavbou do původního stavu. Výstavba nového mostu vyžaduje kompletní uzavírku silnice.

Tisková zpráva ZDE.

Všechny aktuality