Zahájení 1.seče travních porostů podél komunikací II. a III.třídy

Ve 20.týdnu jsme zahájili první seč travních porostů podél krajských komunikací, tedy silnic II. a III.třídy. Do sečení bude zapojeno na 20 strojních sekaček, které budou muset zvládnout v následujících 8 týdnech více než 13 milionů m2 travní plochy.

Žádáme řidiče o dodržování bezpečnosti provozu. Všechny naše stroje jsou vybaveny výstražným zařízením, které je dostatečně viditelné a přehledné.

Děkujeme !!!

Všechny aktuality