Zasedání dozorčí rady a představenstva společnosti

Poslední měsíc v roce přináší ohlédnutí na všech “frontách”, a tak i páteční zasedání představenstva a dozorčí rady naší společnosti nebylo v jiném duchu. Ředitel společnosti Ing. Jiří Brandejs, předseda představenstva Ing. Miroslav Uchytil, 1. náměstek hejtmana KHK a člen představenstva Mgr. Martin Červíček i ekonomický náměstek Ing. Petr Jirman, shrnuli, co se nám letos povedlo, ale i co můžeme v příštím roce udělat třeba trochu jinak. Také poděkovali všem zaměstnancům i managementu společnosti za celoroční práci. Společnost vykazuje kladné hospodaření a pro příští rok je v plánu opět řada investic do techniky i vzdělávání zaměstnanců. K jednání byli přizváni také zástupci odborových organizací, s nimiž byla uzavřena nová kolektivní smlouva. V rámci společného oběda i po něm byl prostor pro neformální diskusi, která byla nejenom o pracovních věcech, ale také o tom, na co není v průběhu roku obvykle čas.

Všechny aktuality