Zatěžkávací zkouška nového mostu ve Svinarech

      

25.4.2019 od 10 hod. probíhala na novém mostě v obci Svinary zatěžkávací zkouška. Deset plně naložených nákladních vozů zaujalo uprostřed mostu přesně stanovená místa a specialisté z ČVUT Praha, Kloknerova výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních zahájili série měření.

Všechny aktuality