Závěrečná porada 2017

      

Dne 12.12.2017 proběhla v konferenčním multiplexu K-TRIUMF ve Velichovkách závěrečná porada společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. pro rok 2017. S hodnocením roku vystoupil ředitel společnosti Ing. Jiří Brandejs a jeho náměstci Ing. Petr Jirman (ekonomický náměstek), Ing. Jiří Koutník (technicko-obchodní náměstek) a Ing. Přemysl Noháček (provozní náměstek). V závěru všem pracovníkům, za celkové výsledky společnosti, poděkoval 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martin Červíček. Po ukončení oficiální části, následoval neformální společenský program pro zaměstnance společnosti.

Všechny aktuality