Získali jsme certifikát za účast v Ekologickém programu Stromy pro život

Získali jsme certifikát za účast v Ekologickém programu Stromy pro život®
Ekologický program Stromy pro život® je realizován firmou Office Depot s.r.o. za podpory Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a je každoročně vyhodnocován. Výsadba nového lesa probíhá vždy jednou ročně na jaře. Výběr dřevin je prováděn s důrazem na zachování původních dřevin typických pro daný region.

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s. získala tento certifikát již počtvrté. Na výsadbě nových stromů se naše společnost podílí nákupem vybraného druhu papíru, čímž mimo jiné vyjadřuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Od roku 2013, kdy se naše společnost do tohoto programu zapojila, bylo tímto způsobem vysazeno 108 ks stromů, za jednotlivé roky:

2016 – 30 ks stromů
2015 – 27 ks stromů
2014 – 26 ks stromů
2013 – 25 ks stromů.

Více o programu na: https://www.officedepot.cz/ochrana-zivotniho-prostredi/

Všechny aktuality