IROP - realizované projekty

IROP - realizované projekty

    Královéhradecký kraj v programovém období 2014 – 2020 realizuje projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující…