Závěrečná porada 2017

       Dne 12.12.2017 proběhla v konferenčním multiplexu K-TRIUMF ve Velichovkách závěrečná porada společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. pro rok 2017. S hodnocením roku vystoupil ředitel společnosti Ing. Jiří Brandejs a jeho náměstci Ing.…

Tisková konference

         Dne 8.11.2017 proběhla v areálu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. v Hradci Králové tisková konference, na které byl představen plán zimní údržby 2017/2018. Tiskovou konferenci zahájil 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martin…

Setkání s partnery

     Dne 3.11. 2017 proběhlo v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové pravidelné setkání zástupců společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. s partnery. Na programu bylo zhodnocení roku 2017 a představení investičních záměrů společnosti pro…

Zimní údržba

V neděli 29.10 během dne došlo v horských polohách k poklesu teplot a začalo sněžit. V 17:20 vyjel první sypač na ošetření komunikací v okrese Trutnov II/296, II/252 a II/297, bylo pluhováno a proveden posyp. V pondělí 30.10. ve 4:00 vyjely…

BESIP a letní pohotovost

Po ukončení dispečinků zimní údržby silnic zajišťuje naše společnost také letní pohotovost pro zajištění BESIPu na střediscích v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Letní pohotovost je určena zejména k odstraňování nenadálých závad (úklidy…