Nová technologie

Na nově realizované stavbě „III/5672 Horní Kostelec“ byla použita nová technologie k výškové úpravě kanalizačních poklopů do nivelety povrchu asfaltobetonového krytu nové vozovky. Investor stavby, Královéhradecký kraj, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. při dohledu provádění kvality prací jakožto technický dozor investora, využil tuto technologii poprvé během svých investičních akcí na rekonstrukcích komunikací v Královéhradeckém kraji. Hlavním důvodem bylo především, že se na této stavbě vyrovnávalo do nivelety nového krytu vozovky přes 70 ks kanalizačních poklopů.

Využitá technologie spočívá v tom, že vyzvednutí poklopů probíhá až po provedené finální pokládce obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Touto technologií se snadněji dosahuje rovinatosti osazení poklopu než při klasicky využívanému provádění, kdy se samonivelační poklopy osazují až při finální pokládce obrusné vrstvy, při které je vysoké riziko vzniku nerovností, jak na výškovém osazení samotného poklopu, tak i na finální obrusné vrstvě z asfaltobetonu v okolí poklopu.

V případě ověření, že tento způsob provedení bude dále bez poruch kolem poklopů a osazené poklopy budou pevné, tak budeme maximálně používat tento způsob osazení i na dalších stavbách.

Poruchy kolem poklopů nebo nerovnosti nebo nepevné poklopy je nejčastější závada na komunikaci, která způsobu otřesy kolem komunikace a další poruchy vznikající vlivem rázů od těžké nákladní dopravy přejíždějící přes tyto poklopy.

TECHNOLOGIE PODROBNĚ ZDE

Všechny aktuality